Äldre sätter högt betyg på hemtjänst och äldreboende i Nordmaling

Lyssna

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Här är resultatet från undersökningen:

Hemtjänsten:

  • 99% är nöjd med personalens bemötande
  • 95% är nöjd med hur personalen utför sina arbetsuppgifter
  • 95% är sammantaget nöjd med hemtjänsten
  • 92% känner sig trygg hemma med hemtjänst
  • 92% känner förtroende för personalen


Särskilt boende för äldre

  • 95% anser att de fått en plats på det äldreboende de vill ha
  • 89% är nöjd med personalens bemötande
  • 89% är sammantaget nöjd med äldreboendet
  • 89% känner sig trygg på äldreboendet
  • 90% känner förtroende för personalen


Vill du veta mer om undersökningen? Besök Socialstyrelsens hemsida, undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Kontaktperson: Ann-Sofie Appelblad