Om Norrtågstrafikens vinterförberedelser

Lyssna

Vi rustar för vintern – så här gör vi
Utökad fordonsflotta, förbättrade rutiner i verkstaden för att snabbare få ut fordon i trafik och bättre information till resenärerna. Dessutom beslut att investera i en utbyggd verkstad för ytterligare kapacitet och effektivitet i verkstaden till nästa vinter. Nu rustar Norrtåg och Tågkompaniet för vintern.

De åtgärder Norrtåg och Tågkompaniet genomför är bland annat:

  • Tågen snabbare tillbaka i trafik med hjälp av utökad verkstad för att klara fler avisningar, underhåll och reparationer. Norrtågs största investering sedan trafikstart med en ny hall på verkstaden i Umeå.
  • Färre turer behöver ställas in genom att ett extra tåg hyrs in denna vinter och nästa år ökas flottan med ytterligare tre tåg.
  • Minska stilleståndstiden efter en viltolycka med nya fronter på tågen.
  • Fler fordon i trafik genom förbättrade rutiner i verkstaden och fler fordon tillgängliga för trafik vintertid genom mer förebyggande underhåll sommartid.
  • Bättre information till resenärerna med snabbare beslut om eventuell ersättningstrafik och ny organisation för förstärkt kundtjänst.

I detta informationsbrev kan du läsa mer om de insatser Norrtåg och Tågkompaniet har arbetat med och arbetar med. Tveka inte att höra av er om ni har fler frågor.

Om Norrtågstrafikens vinterförberedelser. Vi rustar för vintern – så här gör vi.pdf