PRESSMEDDELANDE Regnbågsvecka

Lyssna

Nordmalings kommun tillsammans med flera andra aktörer planerar för första gången att anordna en Pride och kärleksvecka i februari. Under veckan ska olika aktiviteter ske dagligen i kommunens olika verksamheter. Temat kommer märkas i handeln och föreningslivet.


Syftet med veckan är att bidra till ökad kunskap i hbtq-frågor genom föreläsningar, utställningar och workshops.
Några av aktiviteterna under veckan är utställningen Queering Sapmi på biblioteket, regnbågsmässa i kyrkan, musikskolan som åker runt på olika boenden och spelar kärleksmusik, skolor och förskolor som arbetar med temat och kultur för seniorer som ska smycka kommunen i vackra kärleksfärger. Även kommunhuset ska belysas i färg.


”Det har varit roligt att jobba fram regnbågsveckan eftersom alla har varit så positiva till genomförandet av den. Nordmaling får verkligen visa vilket bra samarbete det finns bland köpmännen, kommunens olika delar, kyrkan, föreningar, frivillorganisationerna osv. i kommunen. Veckan innehåller nåt för alla och min förhoppning är att regnbågsveckan kommer bli en återkommande tradition. ”säger Britt-Inger Hedström Lundqvist, Kultur och fritidschef.


Varför ska Nordmaling ha en regnbågsvecka?


FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”
Nordmalings kommun värnar de mänskliga rättigheterna och ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Under regnbågsveckan vill vi fira kärleken och vi vet att kärleken ser olika ut för alla människor.
Mer information kommer finnas på kommunens webbplats och sociala medier.

Kontaktperson
Kultur- och fritidschef
Britt-Inger Hedström Lundqvist
Telefon: 0930- 140 15
Mobil: 070-217 66 55
E-post: britt-inger.hedstrom@nordmaling.se