Nya ordningsregler fyrverkerier

Lyssna

Genom att revidera innehållet i Allmänna lokala ordningsföreskrifter skapas möjligheter till ökad hänsyn för dem som kan uppleva störningar av fyrverkerier och buller."7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Fyrverkeri och användning av andra pyrotekniska varor tillåts endast från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton till kl. 02.00 därpå följande dag enligt vad som följer av 3 kap. 7 § ordningslagen. Under övriga tider på året krävs i enlighet med 3 kap. 7 § ordningslagen tillstånd av polismyndigheten.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från äldreboenden som framgår av förteckning: Strandholmen, Tallbacken, Juliagården, Tobiasgården, Ankaret.
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor vid begravningsplatser."

På kommunfullmäktige 2018-12-17 godkändes ändringarna.