Vill du få SMS vid driftstörningar?

Lyssna

Som en del i vårt utvecklingsarbete för information till medborgare finns nu en ny tjänst.UMS är en  webbaserad varningstjänst som används för att skicka samhällsviktig information och varna invånare om kritiska händelser. Är ditt telefonnummer inlagt och kopplat till rätt adress så får du ett SMS vid driftstörningar som till exempel vatten och avlopp.

Systemet används i huvudsak av kommuner, myndigheter samt kommunala och statliga bolag.

Klicka på följande länk för att kontrollera att ditt telefonnummer finns med:

https://nordmaling.servicevarning.se/