Anmäl kompostering av matavfall

Lyssna

* Kompostering ska skötas på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppstår.

* Kompostbehållaren ska vara ventilerad och skadedjurssäker så att möss och fåglar inte kommer åt innehållet. Därför behöver behållaren vara sluten och bör inte ha större öppningar än 5-6 mm.

* Behållaren måste vara stor nog att rymma ditt matavfall eftersom att efter 1 mars 2020 får inget matavfall längre kastas i tunnan för restavfall.

* Komposten bör vara isolerad

Kompostering av matavfall måste anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Läs mer här: se https://www.nordmaling.se/matavfall