Projektet Näringsliv i samverkan 6.0 får närmare 17 miljoner i projektstöd

Lyssna

Näringsliv i samverkan (NIS) 6.0 är ett samverkansprojekt mellan Nordmalings-, Vindelns- , Robertsfors- och Vännäs kommun. NIS 6.0 ska stärka Umeåregionen som näringslivsregion och ta vara på de möjligheter som Umeås tillväxt för med sig för kranskommunerna. Syftet är att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och samverkan både inom- och över kommungränserna.

Mål
Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer som finns för näringslivet. Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag, främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala tjänstenäringar.

Om projektet
NIS 6.0 pågår i tre år från den 1 oktober 2019 till den 30 september 2022. Robertsfors kommun är projektägare för NIS 6.0 som har en sammanlagd budget på närmare 17 miljoner kronor. Tillväxtverket medfinansierar projektet med 50% inom insatsområdet att öka konkurrenskraften för små- och medelstora företag. Region Västerbotten medfinansierar med 20% och de fyra kommunerna med 30% (ca 7,5 % vardera).

För Nordmalings kommun är Sophie Jakobsson anställd inom projektet som koordinator för NIS 6.0. Hon kommer att jobba för projektet inom kommunens utvecklingsavdelning, nära näringslivsutvecklare Conny Nordendahl. Sophie kommer närmast från en tjänst som varuhuschef för Åhléns i Umeå och är inrotad Nordmalingsbo.

 

 

 

 

Kontaktperson: Conny Nordendahl