Coronavirus: Medarbetare, förskolebarn och elever som nyligen vistats i smittdrabbade områden ska stanna hemma i åtminstone två dagar

Lyssna

2020-03-08. Som en följd av den senaste händelseutvecklingen i de områden i världen som drabbats av den konstaterade sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset, har Nordmalings kommun i dag fattat följande beslut:

De elever och medarbetare som nyligen vistats i och rest från områden där viruset sprids, och som utrikesdepartementet, UD, avråder resor till, ska i första hand måndag-tisdag 9-10 mars inte komma till sin arbetsplats eller skola utan stanna hemma i bostaden även om de känner sig fullt friska. Söndag 8 mars gäller detta följande smittdrabbade områden: Kina, Sydkorea, Italien och Iran. Information om vilka områden där smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 
Nordmalings kommun har i skrivande stund (söndag kväll 8 mars) inte nåtts av någon information om att någon anställd eller barn/elev skulle bära på bekräftad smitta. Det handlar istället om att minska oro och skapa lugn, inte minst hos de medarbetare och elever som inte befunnits sig i dessa områden och imorgon måndag går till sina arbetsplatser och skolor.
 
Nordmalings kommun vill med beslutet vidta en försiktighetsåtgärd och ge sig rådrum för att kunna komma med mer information senast tisdag den 10 mars.  Nordmalings kommun är angelägen om att berörda av detta beslut själva tar telefonkontakt; medarbetare till sin närmaste chef och vårdnadshavare till barn och elever med sin rektor.
 
Barn och elever som är hemma som en följd av detta beslut kommer att få giltig frånvaro. Medarbetare som är hemma som en följd av detta beslut bibehåller lön.
 
Beslutet har fattats av Nordmalings kommuns kommunchef Ulf Månsson i samråd med berörda förvaltningschefer däribland Barn- och utbildningschef Thomas Berglund. 

Skulle någon uppvisa symptom i form av symptom så som feber, hosta eller luftvägsbesvär ska 1177 Vårdguiden kontaktas per telefon och inte uppsöka hälsocentral eller akutmottagning.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör