Resecentrum - information om fortsättningen

Lyssna

Den 31:a mars 2020 stänger Nordmalings kommun kafeteriaverksamheten samt biljettförsäljning och bussgodshantering vid Resecentrum i Nordmaling.

Resecentrum öppettider kvarstår oförändrade och tillgång till bussgater och perrong påverkas inte.

Färdbiljetter kan efter den 31:a mars inte köpas av personal på Resecentrum och biljettköp hänvisas till respektive trafikföretags biljettsystem.

Kontaktuppgifter:


Parkeringsplatser och konferensrum kommer även fortsättningsvis att kunna bokas. Vi återkommer när betalningslösning och bokningssystem är fastställda.

Hämtning och lämning av bussgods hänvisas från och med den 1:a april till Levinn Home, Affärsvägen 4 Nordmaling.