2020-04-15 Norrskenshallen är stängd tills vidare

Lyssna

Norrskenshallen är stängd tills vidare pga coronaläget.