Pressmeddelande: Nordmaling går med i Vakin - Tillsammans bygger vi det hållbara samhället!

Lyssna

Nordmalings kommunfullmäktige beslutade den 22 juni att Nordmalings kommun får bli delägare i Vakin från 1 januari 2021. Vakin är ett regionalt, kommunalt bolag som arbetar med dricksvatten, avloppsrening och hushållsavfall, för en hållbar utveckling.

- Nordmaling står precis som andra kommuner inför stora investeringar inom VA. Det kommer nya regler som ställer högre krav på verksamheten.  Vi behöver samverka med andra för att säkra hållbara VA-och avfallslösningar. Vi har utrett olika alternativ för samverkan med andra och vi valde Vakin, säger Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling.

Nordmalings kommun blir tillsammans med Umeå och Vindelns kommuner delägare i Vakin med styrelserepresentation och andel i Vakin. Medarbetarna blir anställda av Vakin men anläggningar som vattenverk,reningsverk och ledningar ägs fortsättningsvis av Nordmalings kommunala anläggningsbolag, Nordmaling vatten och avfall AB. Nordmalings kommun fattar också beslut i frågor om VA- och avfallstaxa.

Under hösten kommer Nordmalings kommun och Vakin att tillsammans arbeta med praktiska förberedelser och verksamhetsanpassning. I förberedelsearbetet har vi tillsammans tagit fram en inventering  av VA-verksamheten och en verksamhetsplan för tio år framåt.- Arbetet med säkert vatten och en hållbar livsmiljö innebär dyra investeringar och kräver långsiktig kompetens. Vi ser ett stort behov av ökad samverkan i norra Sverige och välkomnar Nordmaling som delägare i Vakin,säger Tomas Blomqvist, vd.

Kontaktperson Nordmalings kommun: Madelaine Jakobsson, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, tel 070-2907401

Kontaktperson Vakin: Tomas Blomqvist, vd, tel 070-5182747.

Pressbilder, Madelaine Jakobsson (Foto: Nordmalings kommun):
Bild 1
Bild 2