Skärpt eldningsförbud i Nordmalings kommun

Lyssna

Från och med idag torsdag 25 juni 2020 kl 13:00 råder skärpt eldningsförbud.

Utanför sammanhållen bebyggelse är det förbjudet att

• elda, grilla eller annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar osv).
• användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen (gasol, tändvätska, bensin, sprit osv).

Undantag görs för användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska (t.ex. gasol- eller spritkök), under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Inom sammanhållen bebyggelse är det förbjudet att

  • elda med fasta bränslen i annat syfte än matlagning (det är alltså tillåtet att grilla i ett bostadsområde men inte att t.ex. bränna ris)

Fullständigt beslut.