Nya möjligheter till bad vid Puttes väg

Lyssna

En ny stickväg byggs från Puttes väg till stranden ett par hundra meter öster om EFS Sommarhem. Arbetet ingår i ett projekt (LONA-projeket) för att se över kommunens tätortsnära rekreationsområden och hur de används. Stickvägen kommer att ge möjligheter till bad, något som bidrar till såväl ökad folkhälsa som områdets attraktivitet.

Stickväg från Puttes väg till strandenMånga har frågat sig varför man inte gör i ordning stranden vid Rödvikens camping. Det beror på att landhöjningen och närheten till Lögdeälvens mynningsdelta hela tiden förändrar stranden alltför mycket för att det i längden ska fungera att hålla den i gott skick. Därför har vi letat efter en annan plats som är enklare att underhålla.

Till att börja med är det meningen att man enkelt ska kunna ta sig ett dopp som en del av en promenad eller cykeltur. Sandbotten är fin och långgrund och man ser från stranden en fantastisk vy över Nordmalingsfjärden.

Det är dock mycket vass så picknickunderlaget är inte det bästa. Men det kommer att bli bättre så småningom när folk börjar komma dit säger Per Alfheim på Samhällsbyggnadsavdelningen som leder arbetet.
En del av projektet handlar om att fundera på hur området kan utvecklas och vilka resurser som behövs för att det ska utvecklas till ett enkelt, fint och tillgängligt badställe säger Paula Quinones, kultur- och fritidschef.