2020-09-22 Vattenläcka Kungsgatan

Lyssna

Vattenläcka vid Kungsgatan, reparationsarbeten pågår.

Vattnet kommer att stängas av. Grumligt vatten kan förekomma - spola vid behov.

Det är oklart hur lång tid reparationsarbetet kommer att ta.