Upphävandet av besöksförbud på kommunens särskilda boenden

Lyssna

När besöksförbudet upphävs på torsdag 1 oktober finns det en del att tänka på för att det ska gå att träffas på ett säkert och tryggt sätt.