Har du mist en nära anhörig?

Lyssna

Måndag 26 oktober startar en samtalsgrupp om sorg av kommunen och Svenska kyrkan, Nordmalings församling. Samtalsgruppen är öppen för alla, oavsett livsåskådning. Anmäl dig senast 19 oktober.

[Ladda ner folder]

Att förlora en anhörig kan väcka starka känslor och många tankar. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor tillsammans med andra.

Nordmalings kommun och Svenska kyrkan inbjuder dig att vara med i en samtalsgrupp tillsammans med andra som förlorat en anhörig.

Gruppen är enkel och kravlös. Här finns plats för dig, din sorg, dina frågor och dina tårar. Du får möjlighet att dela erfarenheter kring sorgen, livet och framtiden. Gruppen består av maximalt åtta deltagare och är kostnadsfri att vara med i.

Gruppen kommer att träffas vid sju tillfällen på måndagar, 1,5–2 timmar per gång. Träffarna hålls på Svenska kyrkans expedition på Kungsvägen 46 i Nordmaling.

Har du frågor eller vill anmäla dig är du välkommen att ringa eller skicka e-post. Det finns även möjlighet till enskilda samtal med en präst eller diakon om du hellre önskar det.

Anmäl senast 19 oktober.

Katarina Fransson, enhetschef
Nordmalings kommun
0930-14182
katarina.fransson@nordmaling.se

Carin Nygren, diakon
Nordmalings församling
0930-14504
carin.nygren@svenskakyrkan.se