Motorvärmare, pendlarparkering

Lyssna

För dig som pendlar med buss eller tåg ut ur kommunen finns en parkering på Resecentrum i Nordmaling. Hyrd parkeringsplats kostar 500 kr/termin och då ingår motorvärmarstolpen. De som endast behöver parkering över dagen hänvisas till den nedre parkeringen, där finns ett 30-tal platser utan motorvärmarstolpe där du kan stå fritt hela dagen.

Kostar det något att stå på pendlarparkeringen?

För dig som pendlar med buss eller tåg ut ur kommunen finns en parkering på Resecentrum i Nordmaling. Hyrd parkeringsplats kostar 500 kr/termin och då ingår motorvärmarstolpen. De som endast behöver parkering över dagen hänvisas till den nedre parkeringen, där finns ett 30-tal platser utan motorvärmarstolpe där du kan stå fritt hela dagen. Det finns även parkeringsplatser på framsidan av resecentrum, där får man stå max en timme.  

Hur många motorvärmarplatser finns det?

Idag finns det cirka 75 platser med motorvärmare.

Vad kostar motorvärmarplats?

Att hyra en motorvärmarplats kostar 500 kronor per termin och det är själva parkeringen du betalar för, då ingår motorvärmarstolpen. Terminen är från juli-december och januari till juni, det vill säga 6 månader i taget. Självklart kan du betala 1000 kronor direkt också om du vill ha parkeringen med motorvärmare ett helt år.

Om jag vill ha tillgång till eller inte längre behöver motorvärmare, kontakta

Yvonne Dellsand
Telefon: 0930-141 04
E-post: Yvonne.dellsand@nordmaling.se

 

Kontaktperson: Torsten Lindqvist