Stöd, bidrag och stipendium

Under denna rubrik hittar du information om var du kan söka om bidrag och stipendium.

Nordmalings kommuns idrotts- och kulturstipendium

Mer information om stipendiet

Kommunens bidrag och stöd till föreningar

Nordmalings kommuns stöd till föreningar är ett erkännande av viktiga samhällsvärden som främjas av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv. Kommunen vill med föreningsstödet bland annat skapa förutsättningar för att bli en mer attraktiv och trygg kommun att leva i.

Föreningsregler

Från och med 2020-10-19 gäller nya regler för föreningsstöd. Du kan läsa mer om förändringarna i de nya reglerna:

Länk till Regler för föreningsstöd (reviderade 2024) (pdf) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Följande kategorier finns i och med de nya reglerna:

 • Aktivitetsstöd för idrottsföreningar
 • Aktivitetsstöd för allmänna ungdomsföreningar
 • Projektstöd - med fyra kategorier: ungdom, integration och mångfald, folkhälsa samt tillfälliga kulturarrangemang
 • Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler
 • Verksamhetsstöd till kulturföreningar
 • Stöd till bygdegård och liknande föreningar
 • Anläggningsbidrag
 • Resebidrag
 • Subventionerad hallhyra
 • Övrigt föreningsstöd

Ansökningsdatum

 • Övrigt föreningsstöd: när som helst under året
 • Verksamhetsstöd till kulturföreningar: 1 november
 • Resterande bidragskategorier: 31 mars

Kommunens e-tjänst för att söka föreningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att förening som ansöker om aktivitetsstöd måste använda sig av Apn (Aktivitetskort på nätet).

Carl Wikströms stiftelse

Du som representerar en organisation kan ansöka om bidrag från stiftelsen genom att presentera din projektidé för styrelsen. Huvudändamålet är att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv. Stiftelsen ska även verka för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ekonomiskt stödja musikundervisning och olika musikaliska arrangemang.

Länk till Carl Wikströms stiftelses hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Hellmans studiefond

Studiefonden är tänkt att stödja ungdom bosatt i Nordmalings kommun som vill bedriva olika slags studier, t ex inom området musik.

Medlen ur Stiftelsen Hellmans studiefond ska användas till att stödja studiebegåvad ungdom som är bosatt i Nordmalings kommun. Studierna kan bedrivas vid folkhögskola eller handla om musikstudier som inte bekostas av kommunen.

Stiftelsens styrelse kommer när medlen ska fördelas att prioritera musikstudier.

Stiftelsens medel kommer från medel som Arne Hellman har testamenterat till ungdomar från kommunen som vill studera eftergymnasiala studier inom musik.

Du kan söka från studiefonden en gång per år i november.

Frågor kring studiefonden, ansökan mm besvaras av stiftelsens ordförande Peter Sigfridsson. Du når honom på musikskolans telefonnummer 0930-141 46.

Stöd till studieförbund

Kommunen har även ett bidrag till kommunens studieförbund. Senast 1 maj ska ansökan lämnas till kommunens ekonomiavdelning. Ansökan ska innehålla redovisning av studietimmar för studiecirklar samt verksamhetsberättelse med bokslut och verksamhetsplan.

Regler för bidrag till studieförbund Pdf, 26.8 kB.

Investeringsstöd