För arbetsgivare

Som arbetsgivare kan du genom att erbjuda plats för praktik eller arbetsträning möta och forma nya talanger, få nya perspektiv på din verksamhet samt visa upp din bransch. Kanske träffar du en blivande medarbetare? Det finns många positiva effekter en praktik kan medföra!

Som arbetsgivare kan du ge arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att pröva sin arbetsförmåga, få erfarenhet i yrkeslivet samt skapa nya kontakter.

Det är viktigt att det blir bra för alla parter, såväl för arbetsgivaren som individen. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kontinuerlig uppföljning för de arbetssökande vi har placerade hos er. Vi ser till att försäkringar finns och har kontakt med Arbetsförmedlingen.

En praktikant är en extra resurs utanför den ordinarie bemanningen. Under praktikperioden betalar du ingen lön till praktikanten.

Ditt företag står för meningsfulla arbetsuppgifter och tillsätter en handledare under praktikperioden. Det är ditt företag som definierar vilka arbetsuppgifter arbetsplatsen kan erbjuda. Längd och omfattning av praktikperioden kan variera.

Kontakta oss om du och din arbetsplats vill och kan bidra på något sätt! Se kontaktuppgifter under här.