Kontakt

Kontaktuppgifter till anställda på arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetschef och arbetsmarknadskonsulent
arbetsmarknadsenheten@nordmaling.se

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
sanna.forslund@nordmaling.se

Telefon, växel: 0930-14 000