Vad kan arbetsmarknadsenheten erbjuda?

Arbetsmarknadsenheten stöttar ungdomar, personer med funktionsvariation, nyanlända och andra som varit utan arbete en längre tid.

Arbetsmarknadsenhetens målsättning är att genom individuella insatser stärka individers förutsättningar till arbete eller studier. Tillsammans utformar vi en plan som utgår från just dina styrkor och önskemål. Vi tar även hänsyn till eventuella hinder och svårigheter.

Hos oss kan du få

• kartläggning och arbetsförmågebedömning
• vägledning, coachning, matchning
• praktik, arbetsträning, arbetsprövning
• vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare