Skollogoped

Logopeden arbetar främst handledande/konsultativt inom områdena tal, språk, kommunikation och läs- och skrivsvårigheter. Uppdraget innefattar även läs- och skrivutredningar, samt kartläggningar inom områdena tal, språk och kommunikation.

Logopeden arbetar med fortbildning för skolpersonal kring språk, läs- och skrivsvårigheter.

Logopeden kan i vissa fall ge elever särskilt stöd i form av träning av förmågor, detta sker utifrån logopedens bedömning och prioriteringar. Ärenden tas upp i samråd med logoped på skolans lokala elevhälsoteam.

Legitimerad logoped som utreder eller jobbar med enskild elev/grupp med elever jobbar under hälso- och sjukvårdslagen och är skyldig att föra journal.

Kontaktuppgifter