Skolpsykolog

Skolpsykologen erbjuder utbildning, konsultation och handledning på organisations-, grupp- och individnivå där det finns behov av psykologisk kompetens.

Skolpsykologen genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Vid behov remitteras eleven vidare till lämplig vårdgivare.

Legitimerade psykologer i skolan arbetar under hälso- och sjukvårdslagen vid individuella utredningar samt vissa individuellt riktade insatser och har i dessa ärenden journalföringsplikt.

Kontaktuppgifter