Ansök om barnomsorg

Du ansöker om plats i barnomsorg och/eller skolbarnomsorg genom att använda Nordmalings kommuns e-tjänst.

Hur ansöker jag om barnomsorg?

Du som vårdnadshavare ansöka om plats inom barnomsorg och/eller skolbarnsomsorg (fritidshem eller pedagogisk omsorg) genom att använda kommunens e-tjänst. Det finns ett antal barnomsorgsenheter att välja på i kommunen.

När ska jag ansöka?

Du kan ansöka om plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg så fort ditt barn fått sitt personnummer. Det är bra om ansökan kommer in så fort som möjligt.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in i kommunens system får den ett inskickningsdatum och barnet/barnen får detta som ködatum. Det är barnet som registreras som sökande.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg

Kontaktpersoner: Anna Hällgren och Mias Sikström