Inkomstuppgift för barnomsorg

För att kunna besluta om din avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg vid nyplacering ska du som vårdnadshavare lämna in inkomstuppgift innan ni börjar utnyttja barnets plats.

Vad är inkomstuppgift?

Med inkomstuppgift menas information om inkomster från barnets vårdnadshavare. Om ni är gifta eller är sambo ska ni ange ankomst även om barnen inte är gemensamma.

Varför begär vi inkomstuppgift?

Eftersom din avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg utgår från dina inkomster behöver vi veta vilka inkomster du har för att kunna besluta om rätt avgift.

När ska jag lämna inkomstuppgift?

Alla som har barnomsorg/skolbarnomsorg behöver lämna in dina inkomstuppgifter en gång per år. Du behöver lämna in inkomstuppgift när:

  • barnet får plats i den kommunala skolbarnomsorgen
  • sektor utbildning begär en ny inkomstuppgift
  • när hushållets inkomst förändras
  • när hushållets sammansättning ändras

Hur räknas avgiften ut?

Vi beräknar avgiften per kalendermånad och du betalar den månaden efter ditt barn har börjat utnyttja platsen.

Vad händer om mina inkomster ändras?

Om din inkomst ändras eller om din familjesituation förändras bör du lämna in en ny inkomstuppgift så fort som möjligt. Du anmäler dina ändringar genom kommunens tjänst E-tjänst barnomsorg.

Vad händer om jag inte lämnar in inkomstuppgift?

Om du inte lämnar inkomstuppgift tar vi ut den högsta avgiften.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg

Kontaktpersoner: Anna Hällgren och Mia Sikström