Köregler och placering för barnomsorg

Nordmalings kommun har regler för hur kön fungerar för den som ansöker om barnomsorg och/eller skolbarnomsorg samt hur placering av barnet beslutas.

Köregler

Nordmalings kommun är skyldig att inom 4 månader anvisa plats inom barnomsorg/skolbarnsomsorg.
Barnen placeras i barnomsorgskö enligt följande regelsystem:

 1. Allmän förskola till alla barn som är 3 - 5 år. Placering sker hösten det år barnen fyller 3, 4 respektive 5 år.
 2. Syskon till redan placerade barn.
 3. Placering efter ködatum. Detta sker endast vid höstplacering aug/sep.
  Har flera barn samma ködatum rangordnas de efter ålder med det äldsta barnet först.
 4. Barn som redan har en placering men som önskar byta barnomsorgsplacering.

Placering

Plats i barnomsorg/skolbarnsomsorg fördelas löpande.

Erbjudande om barnomsorg skickas ut via mejl eller post.

Placering sker enligt köreglerna (se regler under punkt 4: köregler)

 • Plats erbjuds i första hand i den form av verksamhet som begärts. Är detta inte möjligt erbjuds annan ledig plats. Huvudprincipen för Nordmalings kommun är att följa skolupptagningsområdena vid placering, om detta är möjligt.
 • Vårdnadshavare som erbjuds annan barnomsorgsform än den önskade har rätt att tacka nej och kvarstå i kön för nytt platserbjudande längre fram i tiden.
 • Vårdnadshavare som önskar skjuta upp placeringen av sitt/sina barn kvarstår i kön, men ködatumet flyttas fram lika många månader som det önskade placeringsdatumet flyttas fram.
 • I erbjudande till barnomsorg finns det en utsatt tid att svara, görs inte detta räknas det som ett nej till platsen.
 • Vårdnadshavare som tackar nej till erbjuden sökt plats stryks ur kön.
 • Bekräftelse på beviljad plats sker via mejl eller post till vårdnadshavare och till den enhet där barnet har placerats.
 • Kommunen förbehåller sig rätten att kunna omplacera barn exempelvis vid förändringar av verksamheter.

Tillämpningsregler

Fullständiga regler om rutiner, avgifter o.s.v. hittar du i foldern:

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i Nordmalings kommun Pdf, 979.9 kB.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

 • Ansöka om plats
 • Ändra inkomstuppgifter
 • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg

Kontaktpersoner: Anna Hällgren och Mia Sikström