Taxor inom barnomsorg

Här får du information om vad barnomsorgen och skolbarnomsorgen kostar i Nordmalings kommun. Nordmalings kommun tillämpar den av riksdagen beslutade maxtaxan.

Hur stort är inkomsttaket?

Inkomsttaket är 56 250kr per månad 2024.

Behöver jag betala avgift?

I tabellen nedan ser du vilka tjänster kommunen tar ut avgifter för.

Instans

Avgift

Förskola 1-5 år

Avgift (se nedan)

Allmän förskola 3-5 år, 15 timmar/vecka

Avgiftsfri

Barnomsorg vid arbetslöshet 1-3 år

Avgift (se nedan)

Barnomsorg vid föräldraledighet 1-3 år

Avgift (se nedan)

Fritidshem

Avgift (se nedan)

Familjedaghem

Avgift (se nedan)

Hur räknas avgiften ut?

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:
• Om ett hushåll har en inkomst på minst 56 250 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1688 kr för barn 1.
• Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Taxa för förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1-5 år

Avgiftstak

Barn nr 1

3 % av inkomsten dock högst 1 688 kr

Barn nr 2

2 % av inkomsten dock högst 1 125 kr

Barn nr 3

1 % av inkomsten dock högst 563 kr

Barn nr 4

Ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Avgiften tas ut under 12 månader per år. Barn med särskilda behov enl § 9 skollagen beviljas omsorg 1 - 5 år, max 15 tim/vecka utan avgift.

Taxa för fritidshem och pedagogisk omsorg

Barn 6 - 12 år

Avgiftstak

Barn nr 1

2 % av inkomsten dock högst 1 125 kr

Barn nr 2

1 % av inkomsten dock högst 563 kr

Barn nr 3

1 % av inkomsten dock högst 563 kr

Barn nr 4

Ingen avgift


Yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Avgiften tas ut under 12 månader per år. Barn med särskilda behov enl § 9 skollagen beviljas omsorg 1 - 5 år, max 15 tim/vecka utan avgift.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar mer information på sidan E-tjänster inom barnomsorg.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg (intern länk)

Kontaktpersoner: Anna Hällgren och Mia Sikatröm