Gymnasial samverkan IKE

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

De flesta av våra gymnasieelever studerar på gymnasieskolor i närliggande kommuner eller på andra skolor runt om i landet. För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går. Det kan gälla:

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro, terminsvis
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart
  • Interkommunal ersättning, IKE

Namn: Kenneth Nordström
Titel: Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats: Artediskolan
Telefonnummer: 0930-141 50
Mobilnummer: 070-300 49 90
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

Interkommunal ersättning, IKE

Namn: Fredrick Berglund
Titel: Barn- och utbildningschef
Arbetsplats: Kommunkontoret
Mobiltelefon: 073-079 41 72
E-post: fredrick.berglund@nordmaling.se

Mer information om gymnasiesamverkan hittar du på Region Västerbottens hemsida Länk till annan webbplats.

Mer information om hur du söker till gymnasiet hittar du på Gymnasieantagningens hemsida Länk till annan webbplats.

Interkommunala avgifter och bidrag

Pedagogisk omsorg

114 137 kronor per år och barn

Förskola

132 242 kronor per år och barn, halv avgift vid vistelsetid upp til 20 h/vecka

Skolbarnomsorg

48 882 kr per barn och år

Förskoleklass

58 924 kr per barn och år

Grundskola årskurs 1-6

98 639 kr per barn och år

Grundskola årskurs 7-9

123 078 kr per barn och år

Grundsärskolan

498 190 kr per barn och år

Träningsskolan

415 009 kr per barn och år

Skolskjuts och extra resurs för barn och elever i behov av särskilt stöd ingår inte utan debiteras extra i förekommande fall.

Bidrag till enskilda aktörer

Pedagogisk omsorg

103 991 kr per barn och år

Förskola

127 760kr per barn och år

Skolbarnomsorg

39 000 kr per barn och år

Förskoleklass

52 979 kr per barn och år

Grundskola årskurs 1-6

93 666 kr per barn och år

Grundskola årskurs 7-9

109 226 kr per barn och år

Grundsärskola

339 296 kronor per barn och år

Träningsskola

405 474 kr per barn och år

Språkintroduktion (SFI)

150 090 kronor per år och barn