Gymnasial samverkan IKE

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.
Det kan gälla:

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg/ och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll

Namn: Kenneth Nordström
Titel: Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats: Artediskolan
Telefonnummer: 0930-141 50
Mobilnummer: 070-300 49 90
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

Interkommunal ersättning, IKE

Namn: Thomas Berglund
Titel: Barn- och utbildningschef
Arbetsplats: Kommunkontoret
Mobiltelefon: 070-313 84 79
E-post: thomas.berglund@nordmaling.se

Åtgärdsprogram

Respektive rektor ansvarar för åtgärdsprogram

Namn: Birgitta Tornberg
Titel: Rektor Artediskolan åk 7-9
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 55
E-post: birgitta.tornberg@nordmaling.se

Namn: Anna Hällgren
Titel: Rektor vuxenutbildning, SFI/SI
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.hallgren2@nordmaling.se

Namn: Elisabeth Bäckman
Titel: Rektor Kyrkovallen (åk 4-6)/Särskolan/Träningsskolan
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 37
E-post: elisabeth.backman@nordmaling.se

Namn: Fredrick Berglund
Titel: Rektor Levarskolan (åk F-3)
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 073-0735713
E-post: fredrick.berglund@nordmaling.se


Namn: Anna Hällgren
Titel: Rektor Gräsmyr (åk F-6) Lögdeå (åk F-3) Fritidshem Rundvik
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 073-0657996
E-post: anna.hallgren2@nordmaling.se


Namn: Cecilia Karlsson
Titel: Förskolechef och pedagogisk omsorg
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 33
E-post: cecilia.karlsson@nordmaling.se

Mer information om gymnasiesamverkan hittar du på Region Västerbottens hemsida Länk till annan webbplats.

LÄNKEN OVAN ÄR TRASIG /KARIN

Mer information om hur du söker till gymnasiet hittar du på Gymnasieantagningens hemsida Länk till annan webbplats.

Interkommunala avgifter och bidrag till enskilda aktörer

Pedagogisk omsorg

98 105 kronor per år och barn

Förskola

120 528 kronor per år och barn, halv avgift vid vistelsetid upp til 20 h/vecka

Skolbarnomsorg

36 792 kr per barn och år

Förskoleklass

49 980 kr per barn och år

Grundskola årskurs 1-6

88 365 kr per barn och år

Grundskola årskurs 7-9

103 043 kr per barn och år

Grundsärskolan

339 296 kr per barn och år

Träningsskolan

415 009 kr per barn och år

Skolskjuts och extra resurs för barn och elever i behov av särskilt stöd ingår inte utan debiteras extra i förekommande fall.

Bidrag till enskilda aktörer

Pedagogisk omsorg

103 991 kr per barn och år

Förskola

127 760kr per barn och år

Skolbarnomsorg

39 000 kr per barn och år

Förskoleklass

52 979 kr per barn och år

Grundskola årskurs 1-6

93 666 kr per barn och år

Grundskola årskurs 7-9

109 226 kr per barn och år

Grundsärskola

339 296 kronor per barn och år

Träningsskola

405 474 kr per barn och år

Språkintroduktion (SFI)

150 090 kronor per år och barn