Pressbilder

Ingress

Förtroendevalda

Madelaine Jakobsson (c)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande allmänna utskottet

Grethel Broman (s)
Oppositionsråd
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Tjänstepersoner

Jonas Wallin
Tillförordnad kommunchef


Andreas Witt
Socialchef

Conny Nordendahl
Näringslivsutvecklare

Paula Quinones Canessa
Kultur- och fritidschef

Fredrick Berglund
Barn- och utbildningschef

Jakob Norstedt
Kommunikatör