Pressbilder

Ingress

Förtroendevalda

Madelaine Jakobsson (c)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande allmänna utskottet

Grethel Broman (s)
Oppositionsråd
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Tjänstepersoner

Thomas Berglund
Kommunchef


Jonas Wallin
Ekonomichef


Andreas Witt
Socialchef

Conny Nordendahl
Näringslivsutvecklare

Fredrick Berglund
Barn- och utbildningschef

Jakob Norstedt
Kommunikatör