Taxor och avgifter

Här hittar du gällande taxor och avgifter i Nordmalings kommun.

Sektor utbildning

Avgifterna för förskola och övrig barnomsorg omfattas av olika regler och riktlinjer, därför har informationen om detta en egen sida.

Till information om avgifter och regler för förskola och barnomsorg Öppnas i nytt fönster.

Sektor omsorg

Nedan finner du taxor och avgifter för sektor omsorgs område.

Taxor och avgifter sektor omsorg

Tjänst

Kostnad

Timtaxa

270 kronor/timme

Städning (var tredje vecka)

550 kronor

Månadsabonnemang trygghetslarm

300 kronor

Maxtaxa (följer Socialstyrelsens cirkulär, för omvårdnad SÄBO eller trygghetslarm + städning + hemtjänst)

2170 kronor

Utkörning matlåda (som enda insats)

200 kronor

Matkostnad korttidsboende

123 kronor/dygn

Omvårdnad korttidsboende

Följer prisbasbeloppet

Avgift för kost på särskilt boende (månadskostnad, frukost 735 kronor, lunch 1470 kronor, mellanmål 368 kronor, middag 110 kronor)

3673 kronor/månad

Omvårdnad särskilt boende

Maxtaxa via prisbasbeloppet 2170 kronor

Matlåda ordinärt boende

67 kronor/matlåda

Fika/mat daglig verksamhet

75 kronor/dag

Fotvårdstaxa, pensionär

600 kronor/behandling

Fotvårdstaxa med läkarremiss

100 kronor/behandling

Fotvårdstaxa, övriga

750 kronor + moms/behandling

Vatten och avlopp (VA)

Det är Vakin som ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Nordmalings kommun och är helt taxefinansierad, det vill säga att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Nedan finner du länk till Vakins hemsida där taxor och avgifter för VA återfinns.

Länk till Vakins sida med VA-taxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renhållning

Renhållningsverksamheten i kommunen sköts av Vakin och är helt taxefinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Nedan finner du länk till Vakins hemsida där taxor och avgifter återfinns.

Länk till Vakins sida med renhållningstaxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn

Nedan finner du länk till taxorna enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Länk till taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd

Nedan finner du länk med information om handläggningsavgifter och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.

Länk till taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Tobak, folköl och liknande produkter

Nedan finner du länk med information om taxor och avgifter gällande handläggning och tillsyn för försäljning av tobak, folköl och liknande produkter.

Länk till taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen (PBL)

Nedan finner du länk med information om taxor och avgifter gällande handläggning och tillsyn enligt plan och bygglagen.

Länk till taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Bredband via fiber

Nedan finner du länk med information om priser och avgifter för bredband via fiber.

Länk till avgifter breband via fiber Öppnas i nytt fönster.

Kopiering och utskrift av allmänna handlingar

Nedan finner du information om taxor för utskrifter av allmänna handlingar.

Taxor för kopior, utskrifter och avskrifte av allmänna handlingar m.m. Pdf, 594.4 kB, öppnas i nytt fönster.