Kommunchefen har ordet

Kommunchef Ulf Månssons månadskrönikor

 • December 2021

  Julens traditioner är tillbaka
  SCB:s medborgarundersökningSCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som kommuner kan beställa för att mäta hur invånarna uppfattar samhällsservicen i kommune...
 • November 2021

  Föreningsliv berikar tillvaronFöreningslivet har stor betydelse för möjligheterna till samhällsutveckling. Engagemanget i föreningar skapar tillit och genom samarbeten kring gemensamma frågeställninga...
 • Oktober 2021

  SCB:s medborgarundersökningNordmalings kommun vill kvalitetssäkra arbetet och det är viktigt för oss att veta vad du tycker om vår kommun och vårt arbete. Vi söker feedback för att klarlägga våra styr...