Artikeln publicerades 6 december 2020

December 2020

Godsterminalen börjar ta form

Våren 2017 startade arbetet med att bygga ett industrispår med öppen godsterminal i Rundvik. Förstudien tillsammans med flera företagsintervjuer visade behovet av en förädlad logistiklösning på järnväg som kan möta kommande tiders möjligheter.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

SCA Timber AB och Masonite Beams AB som finns i terminalens omedelbara närhet är beroende av god infrastruktur, men finns fler industriföretag i kommunen som behöver tillgång till resurseffektiva och miljövänliga transportlösningar med hög leveranssäkerhet.

SCA:s hamn i samarbete med en modern godsterminal och ett välutvecklat väg- och järnvägsnät skapar goda förutsättningar för nya företagsetableringar i Nordmalings kommun. Den geografiska placeringen och närheten till fler än 200 000 invånare inom 40 minuters restid med bil/buss och tåg skapar i sin tur potential till företagande som vi idag inte fullständigt kan förutse.

Nordmalings kommun har finansierat en andel av terminalen men de största delarna har bekostats genom medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Västerbotten och Trafikverket via den Regionala Transportplanen. En viktig milstolpe i projektet är att upphandla den framtida driftslösningen av godsterminalen eftersom kommunen som ägare av terminalen inte har för avsikt att driva denna i egen regi. Att bygga resurseffektiva och leveranssäkra logistikkedjor är tidskrävande vilket resulterar till att logistikkapaciteten vid terminalen förväntas utvecklas efter hand.

Upphandlingsprocessen klargjorde att vi har lokala företag som tillsammans kommer att driva terminalen. Wikmans Åkeri AB, Nordmalings Skogsmaskiner AB och Terminalen i Bastuträsk AB samverkar och bildar Terminalen i Rundvik AB. Det är angenämt för Nordmalings kommun att erbjuda driftslösningen av godsterminalen till erfarna och engagerande lokala företagare vilka skapat samarbete med en affärspartner från Norsjö kommun som redan är verksam i branschen.
– Nordmalings kommun önskar Mattias, Niclas och Per lycka till och ser förväntansfullt fram emot uppstarten av verksamheten!

Kommunfullmäktige uppmärksammar goda insatser

Kommunfullmäktige i december kommer genomföras via en digital mötesplattform och mötet utser årets medarbetare, -chef och -arbetsgrupp i organisationen Nordmalings kommun; samt årets Nordmalingsbo 2020 och Nordmalings kommuns kulturstipendium. Det är många medarbetare i Nordmalings kommun som gör ett fantastiskt arbete. Företags- eller organisationskultur benämns på många olika sätt av organisationsforskare. Jag förordar beskrivningen att företagskultur förklarar ”hur man gör hos oss”. Hur kan man beskriva en god företagskultur? Även denna innebörd har fått flera olika redogörelser och begreppet kan beskrivas som ”när man gör mer än vad som förväntas”. Nordmalings kommun har närmare 800 medarbetare och det är många som gör mer än vad som förväntas och den kraften skapar utvecklingspotential, eftersom det är så här man jobbar hos oss.

I samband med jul och nyår är det flera medarbetare som arbetar för att upprätthålla den samhällsservice som åligger kommunens ansvarsområde. – Ett särskilt stort tack till er för det arbete ni utför!

Nordmalings kommun önskar er God Jul och Gott Nytt År!

Ingen av oss kunde förutse att år 2020 skulle präglas av en pandemi, men det kommer att bli bättre. – Var noggrann, omtänksam och reflekterande så kan vi på ett annorlunda men säkert sätt fira helgerna!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef