Artikeln publicerades 17 januari 2021

Januari 2021

År 2020 är genomfört!

Kalenderåret inleddes med fokus att implementera beslutade sparåtgärder och utveckla arbetet med effektiviseringar. Våra medarbetare har arbetat väl för att lösa uppdragen men vi kommer aldrig få svar på frågeställningen hur långt hade kunnat nå under normala förutsättningar.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Nordmalings kommun var snabb att ställa om sin verksamhet efter att fått viktig Covid-19 information av Umeå kommun. I tidigt skede uppmärksammandes faktorer som var viktiga för att minska smittspridningen.

1) Var noggrann - vi har arbetet målmedvetet och har tillsammans med medarbetare och kommunmedborgare inte lämnat saker åt slumpen. Det har inte alltid blivit rätt direkt men viljan är stark att förbättra för att nå resultat.

2) Säkerställ att smittan inte når äldrevården - våra äldsta kommuninvånare är i fokus och smittan har varit inne och vänt i deras lokaler men vi har under 2020 kunnat mota ut Covid-19 från lokalerna. - Bra jobbat av medarbetarna och anhöriga till de boende!

3) Prioritera kärnverksamheten - förutsättningarna har inte medgett några alternativa lösningar utan fokus har varit till att lösa de viktigaste uppdragen genom att ”spela enkelt” och säkerställa resultat.

4) En gnutta tur - Jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag, svarade Stenmark syrligt en reporter på 70-talet. Det krävs lite tur för att nå goda resultat.

5) Prioritera uthålligheten - det nya uppdraget att minska smittspridningen fanns inte vid föregående års inledning men blev i mars månad den viktigaste uppgiften för Nordmalings kommun och dess medborgare. I tidigt skede framkom att vaccinering var avgörande för att uppnå flockimmunitet och att processen skulle bli tidskrävande.

6) Säkerställ att organisationen fortsatt kan lösa oförutsedda händelser - en olycka kommer sällan ensam och det måste finnas kapacitet att lösa fler oväntade uppdrag. Handlingsfrihet är det främsta verktyget för att möta det oväntade och det kan uppnås genom snabba omställningar och en tränad organisation som arbetar tillsammans.

7) Samverkan - ovanstående faktorer kan säkerställas med stöd av extern samverkan med närliggande kommuner, Länsstyrelsen och Region Västerbotten; samt genom samarbete inom kommungränsen med berörda företag, föreningar och organisationer. - Tillsammans har vi gjort ett gott arbete under 2020, som skapat förutsättningar att lösa smittspridningsuppdraget under 2021!

- Jag förväntar mig att du vaccinerar dig!

2021 kommer också ägnas till Covid-19 men vi ser nu möjligheten att lösa uppdraget. Den 20 januari vaccineras de första kommuninvånarna i Nordmalings kommun och prognosen är god att samtliga invånare i Sverige har fått vaccin under sommaren. - För att uppnå flockimmunitet krävs vaccinering och i min roll som kommunchef förväntar jag mig att mina medarbetare vaccinerar sig! Samma förväntan finns på alla kommunmedborgare eftersom det är avgörande att vi är solidariska för att försäkra oss att smittan inte förs vidare. En annan aspekt är att sjukvården och näringslivet har stora behov av återhämtning och ingen vill något annat än att vi skall återgå till normalläge.

Med förhoppningar om en trevlig sommar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef