Artikeln publicerades 19 februari 2021

Februari 2021

Januari bjöd på vädervarningar och åskoväder!

SMHI utfärdade vädervarningar med anledning av det snöoväder som inleddes den 12 januari i Nordmaling.

Kraftigt snöfall med drivbildning skapade störningar men med stöd av entreprenörer, frivilliga insatser och tålmodiga invånare hanterades situationen mycket väl.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Efterarbetet från snöovädret innebar omfattande takskottning vid flera byggnader. Nu väntar den underbara vårvintern och solen blir mer synlig för varje dag. Förutsättningarna för vinteraktiviteter är optimala och såväl skidspår som skoterleder i kommunen håller världsklass. Ljusare timmar och varmare temperaturer skapar möjligheter att fler kan träffas utomhus. Det är viktigt att ta tillvara på dessa tillfällen och samtidigt ta initiativet att bjuda bekanta till en utomhusträff med kaffe och fika. Det är många som vill träffa fler efter att under en längre tid varit helt eller delvis isolerade.

Dansant personal vid Strandholmen

Personal vid äldreboendet Strandholmen publicerade ett filmklipp på dansutmaningen The Jerusalema Challenge. Med inlevelse och taktkänsla och iförda skyddsutrustning antog personalen uppdraget och succén var ett faktum. Aktiviteten som spridit sig via internet påvisar att trots pågående pandemi kan yrkesgrupper finna glädje tillsammans. - Stort tack för underhållningen!

Handel i Nordmaling

Flera företag i Sverige har fått försvårande förutsättningar med anledning av pandemin. Fler företag kommer få betydande problem om vi tillsammans inte arbetar effektivt för att minska smittspridningen. Vaccinationsprocessen är ett viktigt verktyg men tillsammans kan vi göra skillnad idag, imorgon och framöver. Det finns tusen skäl till att mildra effekten av pandemin och texten handlar endast om en begränsat område. För att nå resultat skall arbete inriktas till verksamheter som gör skillnad och näringslivsenheten vid Nordmalings kommun stödjer berörda företag med verktyg från nationell, regional och lokal nivå. För att mildra effekterna är också din insats betydelsefull, för du kan bidra! De viktigaste bidragen är att följa myndigheternas råd och i möjligaste mån leva som vanligt. Fortsätt handla hos våra lokala leverantörer och unna dig en måltid vid något av våra serveringsställen. Beställ din ombyggnation eller renovering som planerat för om flera skall vänta till ett senare tillfälle uppstår utmaningar. Alla kan bidra med små eller stora insatser för att vi skall utveckla den lokala servicen och skapa fler arbetstillfällen.

Handla i Nordmaling

Lokala företag gör ofta sina inköp hos andra handlare i kommunen. När fler inköp koncentreras till orten och handel utanför kommungräns sker med måtta ser små företag möjligheter att etablera sig, som i sin tur skapar arbetstillfällen. Med fler köptrogna kunder i Nordmaling behövs fler anställda i de befintliga verksamheterna. Fler kan bo på orten och kundunderlaget för företagande kan utvecklas ytterligare.

Butikerna känner sin kundkrets och de bemöter dig med en service som är svårkopierad av externa konkurrenter; genom att exempelvis erbjuda snabba byten eller möjlighet att komplettera ditt inköp.
Ideella föreningar har möjlighet att etablera samarbeten med starka lokala företag som kan gynna båda verksamheterna, men har svårighet att engagera företag som inte har koppling till orten.

Vi går mot ljusare tider och vårvinterns sol lyser på Nordmaling. - Sök upp lite lä och njut tillsammans med andra av kalla nätter och varmare dagar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef