Artikeln publicerades 25 juli 2021

Juli 2021

Semestern närmar sig och barnen har redan påbörjat sitt sommarlov. Sommaren är speciell men denna sommar är mer olik tidigare somrar. Under en lång tid har vi tillsammans kämpat med pandemin och ni har gjort ett fantastiskt arbete. Vi förtjänar lite återhämtning med sol och upplevelser för att ladda batterierna igen. Engagemang och aktiviteter som skapar trivsel är betydelsefulla för alla och jag utvecklar resonemanget nedan.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Nordmalings attraktionskraft ökar

Attraktionskraft innebär att kommunens eller näringslivets intressenter önskar samarbeta för att finna gemensamma fördelar. Upplevelsen uppstår inte reflexmässigt utan vanligtvis är ledtiderna relativt långa. Nordmalings attraktionskraft ökar gradvis när omgivningen upplever oavbruten stabilitet och förutsägbarhet. Den ökande attraktionskraften har bl.a. medfört att kommunen har sålt flera industritomter under 2021 och förfrågningarna på industrimark är återkommande. Affärsmässiga arbetsprocesser med fokus på kunden skapar relationer och resultat som är svårare att kopiera. En förutsättning för att vara pålitlig är förmågan att arbeta med långtgående planering. Vi övar fortfarande men blir bättre och bättre på att hantera både väntade och oväntade händelser.

Kommunen och företagen behöver fler besökare

Attraktionskraft till kommunen innebär även att de som redan är boende på orten trivs, men också att andra personer vill besöka platsen för att den kan erbjuda något som är värdefullt. En viktig pusselbit för kommunen och företagen är att utveckla förmågan att leda in trafiken som passerar; för att ta hand om besökare som egentligen inte planerat att stanna. En annan målgrupp som förtjänar uppmärksamhet är besökare som planerar att besöka Nordmalings kommun. Båda grupperna är viktiga eftersom de som stannar kan senare besöka oss igen. Om upplevelsen är lustfylld ökar förutsättningarna för flera besök. Återkommande besök skapar sedan möjligheter till djupare vänskap med platsen och man ser fler och fler fördelar med Nordmalings kommun.

- Håll Nordmaling rent!

Attraktionskraft till privatpersoner tar också lång tid att bygga upp och måste vårdas för att den är alltid sårbar. Ett dåligt kundbemötande kan exempelvis skada en långvarig process och en missnöjd kund pratar ofta om sin upplevelse med andra bekanta. Attraktionskraften ställer också krav på att platsen skapar ett tilltalande intryck.
Skräp och ogräs visar på ett bristande intresse medan vårdade områden ger exempel på trivsel och engagemang. Tomtgränsen är inget hinder för att hålla ner ogräs i anslutning till fastigheten eller industrifastigheten och många små pusselbitar skapar en helhet.

Företagen behöver tillgång till medarbetare som trivs på arbetsplatsen och orten; för utan medarbetare är företagen eller Nordmalings kommun ingenting. Kommunen behöver företagen och företagen behöver kommunen och båda behöver duktiga medarbetare.

Det är vi tillsammans som har ansvaret för att skapa och vårda attraktionskraften som möjliggör trivsel, återkommande besök, inflyttning och företagsetableringar. Vi är på rätt väg och kraften är enorm när alla bidrar.

- Vad fint det är i Nordmaling och så nära till fler än 200 000 invånare!

Tar tillfället att önska er en trevlig sommar J

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef