Artikeln publicerades 21 augusti 2021

Augusti 2021

Norrbotniabanan

Regeringen meddelande under sommaren att Trafikverket fått uppdraget att påbörja planeringsarbetet för sträckan Skellefteå –Luleå. Den nya nationella planen för Transportinfrastrukturen 2022-2033 sammanför Botniabanan med Norrbottniabanan och Haparandabanan, som invigdes 2012. Det innebär väsentligt utvecklade logistikmöjligheter via Finland och är mycket positivt för den framtida samhällsutvecklingen.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Beslutet om genomförande av Norrbottniabanan gynnar inte bara Norrbotten/Västerbotten och Sverige utan hela Europa. Den tvåspåriga tågbanan skapar förutsättningar för snabbare transporter för gods- och persontrafik. Godstransporterna förväntas öka med 50% och förutsättningarna för jobbpendling måste utvecklas för att möta företagens behov att säkerställa sin kompetensförsörjning. Redan idag diskuteras den gröna transportkorridoren till Medelhavet och det verkar som EU har insett möjligheterna med tillgång till skog, malm och grön energi i norra Sverige. Norrbotniabanan kommer därför att förstärka den gröna omställningen och väsentligt öka konkurrenskraften i norr.

1000 miljarder i gröna investeringar till Norrland

Produktionsstarten under 2021 närmar sig för Northvolt Skellefteå som skall vara fullt utbyggd 2024, med 3000 arbetstillfällen. Biltillverkarnas behov av batterier ökar i rask takt och en liknande anläggning planeras i Mo i Rana. En katodfabrik för batteritillverkning är redan under byggnation i Vasa och i dagarna presenterades att ytterligare en batterifabrik skall byggas i Vasa med produktionsstart 2028.

I Norrbotten pågår flera stora byggprojekt; LKAB Kiruna fossilfri järnproduktion (3000 jobb), Hybrits Gällivare/Luleå järnsvampsproduktion (2000 jobb), H2 Green Steel Boden fossilfri stålproduktion (1500 jobb). Kringeffekterna av nya industrijobb medför att ytterligare arbetstillfällen skapas. Bara i Skellefteå kalkyleras 3000 jobb skapa ytterligare 6000 jobb (totalt 9000 jobb) och samma förutsättningar gäller för övriga etableringar. Tidigare arbetslöshet har förbytts till arbetskraftsbrist och många företag vill etablera sig i närområdet för att få del av de gröna investeringarna.

Fler investeringar är under insegling till Sveriges norra halva. Northvolt och Volvo Cars kommunicerande i juni att ytterligare en produktionsanläggning för bilbatterier planeras inför 2026, med 3000 arbetstillfällen. Många kommuner gör sitt yttersta för att investeringen skall förläggas i deras närområde och ytterligare batterifabriker är på gång för att täcka konsumentbehovet i Europa.

Flera stora satsningar i anslutning till Nordmalings kommun får positiva följdeffekter och förändrar förutsättningarna för den framtida samhällsutvecklingen. Vi måste fortsätta att utveckla alla områden som kommunen, företagen och andra organisationer är verksamma inom idag för att bli ännu bättre. Samtidigt är vi tvungna att anpassa oss till nya förutsättningar; med snabbare omställningar för att kunna tillvarata dess möjligheter.

En varm sommar, snart skolstart och stundande höst

Sommaren erbjöd sol, värme och fantastiskt badväder. Till allas glädje blev skogsbränder inte ett stort problem för Nordmalings kommun trots att det var både varmt och torrt i skogarna. Skolstarten närmar sig och goda rutiner betyder mycket för barnen. Antalet sömntimmar och mängden skärmtid påverkar exempelvis både ungdomarnas hälsa och lärande.
Jag måste dessvärre nämna något om Covid-19 som har haft inverkan i alla verksamheter under en längre tid. Vi följer fortsatt utvecklingen och Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Önskar er en fortsatt trevlig sensommar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef