Kommunens organisation

Kommunens organisation består av två delar - en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation.

Den politiska ledningen i Nordmalings kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med tre utskott samt obligatoriska nämnder.

2014 övergick Nordmalings kommun från en nämndsorganisation till utskottsorganisation. Det innebär att kommunstyrelsen är både socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd och plan- och byggdnämnd. Kommunstyrelsen har delegerat ner vissa beslut till de tre utskotten; allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt sociala utskottet. Utskotten fungerar också beredande för kommunstyrelsen.