Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalrådet är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete, så kallade fritidspolitiker.

Kommmunalråd

Madelaine Jakobsson (C)
E-post

Oppositionsråd

Grethel Broman, (S)
E-post