Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

Utskottets uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt att ta beslut kring de ärenden som utskottet enligt delegationsordningen har rätt att besluta om.

Inom barn- och utbildningsutskottets verksamhetsområde ryms följande verksamheter.

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Särskola
  • Elevhälsa
  • SFI/vuxenutbildning