Obligatoriska nämnder

2014 övergick Nordmalings kommun från en nämndsorganisation till utskottsorganisation. De obligatoriska nämnderna finns kvar och de är; valnämnd, myndighetsnämnd och överförmyndarnämnd.

Nedan finns information om de obligatoriska nämnderna.