Valnämnd

I varje kommun ska det finnas en valnämnd.
Valnämnden är en obligatorisk nämnd som arbetar med valfrågor som exempelvis folkomröstningar, val till kommun, landsting och riksdag.

Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar, både rikstäckande och lokala som kommunfullmäktige beslutat.

Valnämnden består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare.

Valnämndens ledamöter 2022-2026

Kerstin Hörnqvist (L)
Ordförande

Jörgen Wigerthsson (s)
Vice ordförande

Anne-Marie Löweneke (kd)

Ersättare

Randi Lindström (c)

Tomas Häggström (S)

Erik Åström (m)