Revision

Revisorerna ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet i styrelser och nämnder. Uppgiften är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa.

Revisorerna arbetar med utvärdering, främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin enligt vad som anges i kommunallagen.

Revisorerna upprättar varje år en revisionsplan för sitt arbete och har för detta tillgång till sakkunnig extern hjälp.

Revisionen består av fem ledamöter utan ersättare.

Ledamöter revisionen:

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande
E-post

Göran Nilsson (m), vice ordförande
E-post

Arne Öberg (c)
E-post

Hardy Eriksson (s)
E-post

Hans-Eric Rasch (v)
E-post