Protokoll myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut inom de områden där kommunen själv bedriver verksamhet som kräver tillstånd. Detta berör framförallt frågor inom plan- och bygglagen, bygg- och miljöområdet m.m. För tillgång till Myndighetsnämndens arkiverade protokoll kontakta kommunkansliet.