Protokoll överförmyndarnämnd

Nordmalings kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd med Umeåregionens kommuner.