Medborgarinflytande

Att engagera sig i kommunala frågor är att påverka sin närmiljö. Många av de beslut som rör Nordmalingsbornas vardag fattas på kommunal nivå. Kommunens politiker är valda av medborgarna och fattar politiska beslut och sätter upp mål för den kommunala verksamheten.

Det finns olika möjligheter för kommuninvånare att oavsett ålder lämna förslag och synpunkter till kommunen. Man kan lämna in ett Nordmalingsförslag, ställa en fråga till kommunfullmäktige eller under allmänhetens frågestund i och med årsredovisningen ställa en fråga kopplat till den. En annan möjlighet är att lämna synpunkter på den kommunala servicen direkt till den handläggare det gäller.