Allmänhetens frågestund vid årsredovisning

Allmänhetens frågestund ger medborgarna chansen att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige i samband med hantering av årsredovisningen enligt 8 kapitlet 16 § kommunallagen.

Frågestunden sker alltid i samband med att årsredovisningen behandlas. Detta sker innan april månads utgång. Frågorna får endast avse årsredovisningen.