Årets kultur- och idrottsstipendiater

Nordmalings kommuns kulturstipendium har syftat till ”att stimulera och stödja lokala utövare och eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet”

Från och med 2023 kompletterades stipendiet med ett idrottsstipendium för ungdom.