Årets kulturstipendiater

Nordmalings kommuns kulturstipendium syftar till ”att stimulera och stödja lokala utövare och eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet”

 • 2022

  Ketty Sjöström, Engla Tedebing, Ebbe Eriksson

 • 2021

  Åke Gustafsson, Anna-Maria Prestele, Sol Baudin

 • 2020

  Eva Lindau, Klara Lundmark, Maya Lindblom

 • 2019

  Maria Mörtzell, Wilma Eriksson, Josefine Sjöberg

 • 2018

  Lillemor Berggren, Lukas Forslund, Kim Baudin

 • 2017

  Elsa Hasselgärde, Jan-Gustav Furu

 • 2016

  Konsthall Norra Kvarken, Baudins konst

 • 2015

  Stefan Markström, Kulturföreningen Huset i Klöse