Tillväxt- och Näringslivsstrategi

Lugnt, lustfyllt och gott om plats för livet

Näringslivsstrategins utformning har stark tonvikt på samhällsutveckling och tillväxt, varvid benämningen ”Tillväxt- och Näringslivsstrategi”.

Strategin är uppbyggd över tre moment; ”Framtid, Strategi och Handling”, där det sistnämnda består av en översiktlig handlingsplan vars delar går att bryta ner i aktiviteter inför kommande års kommunala verksamhetsplaner. De fem strategiområden som utgör handlingsplanen är; Närande platsutveckling, Närhet till kompetens, Näringslivsklimat för etableringar, Ännu närmare näringsliv samt Kommunikation och marknadsföring.