Artikeln publicerades 15 april 2021

Godsterminalens nyckel överlämnad till Terminalen i Rundvik AB

Vid en pressträff igår eftermiddag överlämnades nyckeln till godsterminalen i Rundvik till bolaget Terminalen i Rundvik AB som ska driva den.

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson inledde med att beskriva hur processen gått till med utgångpunkt från en utredning 2014. Hon riktar ett stort tack till Tillväxtverket och Region Västerbotten som trodde på projektet.